Copyright © 2012“ Водоснабдяване и канализация” - ЕООД—София
Всички права запазени (V1.1.6)

Страницата е подходяща за 1024x768

Въвеждане на показания
'ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ' ЕООД - София
               

Важно! Ако не сте получили PIN код, то е необходимо да се регистрирате

   
Абонатен номер:
PIN код
Дата на отчитане
Водомер №1
Водомер №2
Водомер №3:
Водомер №4:
Водомер №5:
Водомер №6:
.Забележка:
 

Информация:

1. Въвеждат се моментните показания на водомерите

2. Показанията се записват само с цифри

3. Данните се разглеждат от оператор и обработват в периода 20-30 число на месеца и ще се използват след одобрение.

4. При грешен/липсващ PIN код заявката ще бъде приета, но няма да бъде разгледана.

Подадени показания от клиента

1279 клиента активно ползват услугата (от 1887 регистрирани)