Flowchart: Delay: Text Box: “В и К” оператор на Софийска област
Text Box: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД—София
Профил на купувача
Начало
Карта на сайта
Контакти
Бизнес клиенти
Частни клиенти
Профил на купувача
Документи
Полезни връзки

Copyright © 2012“ Водоснабдяване и канализация” - ЕООД—София
Всички права запазени (V1.1.6)

Страницата е подходяща за 1024x768

Вид. процедура
Предмет на поръчката
Събиране на оферти с обява Доставка на гуми за леки и товарни автомобили и багери
Събиране на оферти с обява Ремонт на помпена станция 'Опицвет'
Договаряне без предварителна покана за участие Доставка (зареждане) на горива: бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС на Дружеството в бензиностанции на изпълнителя
Покана Избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на 'В и К' ЕООД - София
Покана Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции - финансиране за инвестиционни и оборотни нужди с общ лимит 4500000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева, като подлимит за пред...
Събиране на оферти с обява Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС
резултати - 6
кликни върху поръчката за детайли
 
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки (съгл. чл. 8б от ЗОП)