Flowchart: Delay: Text Box: “В и К” оператор на Софийска област
Text Box: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД—София
Профил на купувача
Начало
Карта на сайта
Контакти
Бизнес клиенти
Частни клиенти
Профил на купувача
Документи
Полезни връзки

Copyright © 2012“ Водоснабдяване и канализация” - ЕООД—София
Всички права запазени (V1.1.6)

Страницата е подходяща за 1024x768

Вид. процедура
Предмет на поръчката
Събиране на оферти с обява Доставка на ПЕВП (PEHD) тръби с диаметри от ф25 до ф500, полиетиленови фасонни части на челна заварка и електрозаваряеми с диаметри от ф63 до ф500 и бързи механични връзки (БМВ) с диаметри от ф25 до ф110 за налягане PN 10 и 16 atm.
Събиране на оферти с обява Доставка на смазочни материали
Публично състезание Ремонтни работи на проблемни участъци в техническите райони, както следва: 'Костинброд', 'Годеч', 'Горна Малина', 'Долна баня' и 'Ихтиман'
Събиране на оферти с обява Доставка на гуми за леки и товарни автомобили и багери
Събиране на оферти с обява Ремонт на помпена станция 'Опицвет'
Договаряне без предварителна покана за участие Доставка (зареждане) на горива: бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС на Дружеството в бензиностанции на изпълнителя
Покана Избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на 'В и К' ЕООД - София
Покана Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции - финансиране за инвестиционни и оборотни нужди с общ лимит 4500000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева, като подлимит за пред...
Събиране на оферти с обява Изработване и доставка на работно облекло, работни обувки и други ЛПС
резултати - 9
кликни върху поръчката за детайли
 
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки (съгл. чл. 8б от ЗОП)